Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

O zdolności kredytowej słyszał zapewne niemal każdy. Nie sposób się od tego wyrażenia opędzić, jeśli poszukuje się informacji na temat kredytów czy pożyczek. Czy tego chcemy, czy nie, jest duża szansa, że w swoim życiu będziemy chcieli bądź wręcz musieli zaciągnąć jakieś zobowiązanie finansowe. W takim wypadku posiadanie informacji odnośnie zdolności kredytowej niewątpliwie nam się przyda. Wobec tego zdolność kredytowa co musisz wiedzieć na jej temat? Co się na nią składa i jak ją obliczać?

Czym jest zdolność kredytowa i czemu banki kładą na nią nacisk?

Zdolność kredytową można najprościej opisać jako zdolność kredytobiorcy do spłaty całości zaciągniętego długu w wyznaczonym wcześniej terminie. Całości, czyli nie tylko pożyczonego kapitału, ale także odsetek, prowizji i innych naliczonych opłat.

Należy pamiętać, że kredyt czy pożyczka jest ryzykiem nie tylko dla osoby, która ją zaciąga. Banki i firmy pożyczkowe muszą borykać się z tym, że ich klienci nie zawsze są w stanie terminowo (czy kiedykolwiek) spłacać zaciągnięte zobowiązania, co wiąże się z dużymi stratami.

Wobec tego takie prawdopodobieństwo starają się wyeliminować już na etapie rozważania wniosków o kredyt lub pożyczkę. W tym celu muszą umieć w jakiś sposób ocenić, czy klient jest wiarygodny i czy z dużym prawdopodobieństwem stać go będzie na spłacanie długu.

Tutaj pojawia się właśnie zdolność kredytowa, która pozwala oszacować możliwości finansowe potencjalnego kredytobiorcy. Wobec tego chociaż klienci mogą mieć do niej stosunek negatywny, to jest ona bez wątpienia potrzebna. Nie tylko chroni kredytodawców przed stratami, ale także ich klientów przed podjęciem potencjalnie problematycznych decyzji finansowych.

Jak sprawdzić swoją zdolność kredytową?

Można wskazać główne składniki zdolności kredytowej, które wykorzystują wszystkie banki. Należą do nich chociażby dochody danej osoby, jej wydatki, obecne zobowiązania i historia kredytowa, a także chociażby wiek czy forma zatrudnienia.

Dokładne przeliczniki i kryteria są jednak inne dla każdego banku. W związku z tym jeśli chcemy obliczyć swoją zdolność kredytową, powinniśmy w pierwszej kolejności skierować się na stronę internetową banku, którego oferta nas interesuje. Zazwyczaj będziemy w stanie znaleźć tam kalkulator zdolności kredytowej, dzięki któremu w prosty sposób wyliczymy swoją zdolność kredytową dla danego banku.

Jeśli nie chodzi nam o żaden konkretny bank, a jedynie chcemy uzyskać szacunkową wartość, możemy wykorzystać wiele różnych kalkulatorów, a następnie wyciągnąć z nich średnią.

Odpowiedź na pytanie „zdolność kredytowa co musisz wiedzieć?” z dużym prawdopodobieństwem się w życiu przyda, dlatego zdecydowanie warto się nią zainteresować.