Operator żurawia samojezdnego – zawodowe obowiązki i wymagania

Operator żurawia samojezdnego – zawodowe obowiązki i wymagania

Żuraw samojezdny to maszyna dźwigniowa, niezbędna do wykonywania prac budowlanych dużych obiektów, które znajdują się w trudno dostępnych miejscach lub przestrzeniach. Maszyna znajduje zastosowanie także w transporcie – w celach przeładunkowych. Wbrew pozorom nie każdy może zostać operatorem żurawia. O wymaganiach, które musisz spełnić, przeczytasz poniżej.

Czy każdy może zostać operatorem żurawia? Uprawnienia do obsługi żurawia samojezdnego

Praca jako operator żurawia samojezdnego jest bardzo odpowiedzialna. Operator odpowiada za bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się w zasięgu pracy maszyny, maszynę, a także materiał, który żuraw przenosi i transportuje. Odpowiedzialność zostaje jednak wynagrodzona proporcjonalnie do powierzonych obowiązków.

Przyszły operator żurawia jeszcze przed rozpoczęciem pracy powinien wykonać niezbędne kursy i szkolenia, umożliwiające bezpieczne korzystanie ze sprzętu bez ograniczeń. Kursanci w trakcie sześciotygodniowego kursu zrealizowanego np. w http://www.centrumszkolen.net/, zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną. Zostają odpowiednio przygotowani do zdania egzaminu przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego, którego organizacją zajmuje się Centrum Szkoleń. 

Przed rozpoczęciem kursu należy pamiętać o wykonaniu niezbędnych badań lekarskich, które są refundowane przez niektóre ośrodki szkoleniowe. Przed wykonaniem badań warto sprawdzić, które z ośrodków szkoleniowych pomagają w wykonaniu badań lekarskich.

Jako osoba, która uzyska uprawnienia do obsługi żurawi samojezdnych, będziesz mógł bezterminowo wykonywać zawód operatora bez ograniczeń związanych z typem lub marką żurawia. Uzyskane uprawnienie możesz uzyskać w języku polskim, angielskim, niemieckim i norweskim. Dzięki temu po zdaniu egzaminów i odebraniu dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, będziesz mógł rozpocząć także poza granicą Polski.

Budowa żurawia 

Według definicji żuraw samojezdny (inaczej samochodowy lub samobieżny) jest urządzeniem dźwigowym. Żuraw umieszczony na podwoziu samochodu ciężarowego lub podwoziu samojezdnym, wykorzystuje się do prac montażowych i przeładunkowych. Maszyna zbudowana jest z wyciągarki i wychylnego wysięgnika osadzonego na obrotowym pomoście. Budowa umożliwia podnoszenie i przemieszczenie ciężaru w miejsce znajdujące się w zasięgu żurawia.

Wyróżnia się żurawie samojezdne o napędzie mechanicznym, elektrycznym i hydraulicznym. Najczęściej spotykane są jednak żurawie, które napędzane są przez silnik spalinowy używany w trybie transportowym.