Wyposazenie restauracji kst

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego wyjścia jest faktem, którego głównym obiektem jest zbliżenie przepisów prawych państw członkowskich Unii Europejskiej w kierunku systemów ochronnych i urządzeń, które zjadane są w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

comarch business intelligenceComarch ERP Optima Analizy Business Intelligence | Systemy ERP | POLKAS

Zasada ta przede wszystkim określa główne wymagania bezpieczeństwa, szerokie zakresy wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania zgodności z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną siłę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z dyrektywą, jeżeli efekt jest spójny z umową to zakłada się jego zgoda z głównymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i sposobów ochronnych stosowanych w powierzchniach zagrożonych wybuchem wybierają się w Dodatku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, projektowaniu i budowie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wypływających z działań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa i integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Zgodnie z zastrzeżeniami producent musi mieć o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez narzędzia oraz style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Dania i sposoby ochronne winnym być właściwie zaprojektowane, aby jak najlepiej zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny stanowić przygotowywane ze wiedzą wiedzy technicznej. Również stron i podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i zgodnie z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno posiadać oznakowanie CE. Materiały stosowane do instalacji urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Pomiędzy nimi zaś atmosferą nie mogą być żadne reakcje, które potrafiły wywołać potencjalny wybuch. Urządzenia i systemy ochronne nie mogą spowodować uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w końcu ich stwarzania nie powstaną za wielkie gorączki i promieniowanie. Nie mogą stwarzać zagrożeń elektrycznych także nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.