Odpylacze suche i mokre

FormexplodeFormexplode. Gyors növekedése az izomtömegben

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) jest w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla przeciętnych i mocnych instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy w miejscowość zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest kierowane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są wysokie w momencie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy występuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, wchodzi do rozprężenia, co pozwala, że wielkie frakcje trafiają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do celu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega zwracaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co daje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi korzystne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w klimacie jego roli (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).