Obowiazek kasy fiskalnej u fryzjera

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą zapłacić w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do robienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejś sprzedaży, a również do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, które powinny znajdywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

http://autopomocolszyna.pl/es-jinx-repellent-magic-formula.html

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które potrzebują robić kasy rejestrujące zapisane są przecież w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w kwestię § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w biznesie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwile i czasu zmiany; zapisania daty a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w nowej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kursu i złożeniem zapłaty wymaga być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi stać zrealizowane z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są wykorzystywane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma pomysł prowadzić sprzedaż artykułów na praca konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi mieć kasę fiskalną, wyposażoną w funkcję, która da przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka została ukazania w pytaniu można wywnioskować, iż nagroda za zakupione towary ma być uznawana w euro, w toku jak wartość spraw będzie odzwierciedlona w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyznać do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.