Kasa fiskalna 2017 gofin

Popełnianie braków to dobra rzecz. Wiedzą o tym dodatkowo ustawodawcy, którzy dali podatnikom skorygowanie błędnie wystawionych dokumentów sprzedażowych, a dodatkowo deklaracji, bez konieczności ponoszenia dużych konsekwencji. Możliwość taka jest także w przypadku rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Gdy korzysta zatem wyglądać korekta na kwocie fiskalnej?

Ling Fluent

Przy transakcji na sprawę osób fizycznych, które nie prowadzą działalności finansowej oraz rolników ryczałtowych niezbędne jest ewidencjonowanie każdej sprzedaży na kasie fiskalnej i wykonywanie do niej paragonu. Przychody kryje się w KPiR na podstawie raportów okresowych. Błędy powstałe przy wystawianiu paragonów fiskalnych dotyczą zwykle: wysokości podatku od materiałów zaś pomocy, daty lub kwoty sprzedaży, liczby produktów czy usług. Zdarza się również, że rolki do waluty fiskalnej na jakich drukowane są paragony przytną się w sumie pierwszej i źle wydrukują dowód dokonanych zakupów. W wypadku rejestrowania sprzedaży na kasie bardzo niewygodne i niebezpieczne jest toż, że transakcji zapisanej na kasie fiskalnej nie odda się wycofać ani poprawić przy wykorzystaniu funkcji prostych w obecnym narzędziu. Do kraju marca 2013 roku nie było proste, w jaki system należy dokonać w sukcesie wystąpienia błędu na paragonie fiskalnym. W realizacji opracowano pewne mechanizmy, których korzystanie popierały urzędy, ale sprawiania te stanowiły nieoficjalny charakter. Od 1 kwietnia 2013 roku w prawie dotyczącym kas fiskalnych znalazły się zapisy, które regulują tę kwestię. Od kwietnia 2013 roku podatnicy rejestrujący sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej muszą iść dwie ewidencje - ewidencję zwrotów oraz reklamacji i ewidencję oczywistych błędów. Przepisy nie określają, jak powinny one wyglądać, opisują natomiast dane, które pragną się w nich znaleźć. Obie są dobrane do korygowania sprzedaży przedstawionej w myśli kasy, jednak druga z nich będzie brana w sukcesie ww. błędów. W sensie anulowania paragonu potrzebne jest zastosowanie odpowiedniego wpisu do rejestru pomyłek obejmującego: wartość brutto i podatek źle zarejestrowanej sprzedaży, krótki opis uwagi i formy pomyłki wraz z oryginałem paragonu.