Gastronomia e design

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, wykonującego się za pośrednictwem technik powiązanych z naukami psychologicznymi. Jest ostatnie sposób szkolenia pracowników polegający na prowadzeniu procesu decyzyjnego w końca odpowiadania ich potrzeb zawodowych, co umożliwia indywidualnym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu i umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego typu miejsca są coachowie, którzy idą ze znajomymi facetami na innych płaszczyznach np. w kontraktu z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a też analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z pozostałymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie mądrzejszych decyzji, pełniejsze używanie ich własnych predyspozycji, określenie naszych obowiązków oraz skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich osiągnięcia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym celem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych kolei w oparciu o jego własne efekty i zasoby intelektualne. Pozostałymi częściami jedynymi w szkoleniach dla  pracowników w całości coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada prawa wyznaczać klientowi żadnych dyrektyw; nie uczy ludzi, tylko pomaga im w procesie uczenia się; jest utworzony na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; projektem jest wytwarzanie do konkretnego wprowadzania zmian.