Dyrektywa unijna ce

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do wyrobów danych do praktyki w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać rygorystyczne wymagania zwracające się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W pamięć przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a także połączone spośród obecnym całe procedury oceny w głównej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, by mógł stanowić zwracany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. A o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W początkowej grupie znajdują się urządzenia, które podaje się w podziemiach kopalni też na powierzchniach, jakie mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga część sprowadza się do urządzeń, które daje się w własnych miejscach, a jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń chodzących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do pracy w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być prawidłowy, widoczny, niezniszczalny i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub jedne urządzenia w obiekcie zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa dyrektywa ATEX 2014/34/UE.