Dyrektywa unii europejskiej 2006 95 we

http://lt.healthymode.eu/bioveliss-tabs-veiksmingi-ir-pigus-lieknejimo-lopai/Bioveliss Tabs veiksmingi ir pigūs lieknėjimo lopai

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów które muszą robić produkty przyjęte do gruntu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jedyne z pewnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Gospodarki w istocie zasadniczych wymagań dla urządzeń i układów ochronnych danych do celu w strefach zagrożonych wybuchem oraz materiałów i informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w możliwość szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i techniki, jakie wymaga spełniać materiał w zależności od otoczenia w jakim będzie on stosowany. Należy ale mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi też spełniać wytyczne płynące z kolejnych ważnych ustaw dotyczących danego wyboru i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim kojarzona jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich trwania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien być niezwłocznie wycofany z rynku. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z dużymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i urządzeń można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na określonym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z zasadą ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.